5 days ago

Zawiadomienie – warsztaty z reklamyAnons informacyjny – szkolenia z hiszpańskiego

Analiza ex-ante Programu Operacyjnego EWT Meklemburgia - Pomorze Przednie / Brandenburgia - Polska (Województwo Zachodniopomorskie) wersja niemieckaread more...

5 days ago

Ołoszenie – szkolenia z transportuDecyzja – warsztaty z Excela

Ocena ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 http://coaching24.biz.pl/2017/01/10/zawiadomie read more...

6 days ago

Zaproszenie – szkolenia z przywództwaPublikacja – treningi z kodeksu cywilnego

Opracowanie oceny ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013http://team-building24.edu.pl/2017 read more...

1 week ago

Obwieszczenie – warsztaty z portugalskiegoDecyzja – treningi z wiedzy o społeczeństwie

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013http://e-ho read more...

1 week ago

Decyzja – kursy z przywództwaDecyzja – kursy z adrogologii

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 2)read more...

1 week ago

Zaproszenie – szkolenia z zarządzaniaOłoszenie – szkolenia z przemawiania

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 read more...

1 week ago

Zawiadomienie – szkolenia z pakietu OfficeDecyzja – warsztaty z fińskiego

Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskichread more...