10 months ago

Obwieszczenie – warsztaty z portugalskiegoDecyzja – treningi z wiedzy o społeczeństwie

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013http://e-ho read more...10 months ago

Decyzja – kursy z przywództwaDecyzja – kursy z adrogologii

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 2)